You are here: Home เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

อีเมล พิมพ์ PDF


alt


บริษัท ที ซี เจ แอสเซท จำกัด

alt

1146/88 ชั้น 7  อาคารเอกไพลิน  ถ. ศรีนครินทร์
ต. สำโรงเหนือ  อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 

alt 

โทร.   02-758-5811, 02-758-5882
FAX  02-758-7483
  สายด่วน  081-398-0441

alt 


โทร.   02-758-7483 

alt


อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

alt

ได้ทำการจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่   27  ตุลาคม  พ.ศ.  2543

 

 


วัตถุประสงค์

alt เพื่อดำเนินธุรกิจตัวแทนรับฝากซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด  ทุกทำเล ทุกสภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์บริการข้อมูล
การซื้อการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

alt รับบริการงานขาย โครงการบ้านจัดสรร

alt รับจำนอง ? ขายฝาก  อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด  

alt


เป้าหมาย

          บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นตัวกลางให้ผู้ขายได้ขายสินค้าในราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากราคาต้นทุน ราคาประเมินและราคาตลาดที่เหมาะสมเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้เลือกซื้อสินทรัพย์ได้ตามความต้องการ โดยได้รับความสะดวก และบริการที่ดีเยี่ยมจากบริษัทฯ ทั้งยังได้ซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ยุติธรรม

altความเชี่ยวชาญ

alt
          บริษัท ฯ มีความเชี่ยวชาญในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมการขายมาเป็นอย่างดี มีข้อมูลที่ทันสมัย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายสมาชิกของสมาคมนายหน้า อสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังให้บริการตรวจสอบและคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าภาษี เป็นต้น รวมทั้งการให้บริการทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ในการตกลงซื้อขายอีกด้วย
          ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 15 ปีแห่งการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท ที ซี เจ  แอสเซท จำกัด ประสบความสำเร็จในการเป็น "ตัวแทนรับฝากซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์" โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง   และได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินต่าง ๆ  ให้ดำเนินการขายทรัพย์สิน  ทั้งในรูปแบบ  Exclustive Agent   และ  Non Exclustive Agent 
วิธีดำเนินการ


บริษัท ที ซี เจ แอสเซท  จำกัด ได้ให้บริการให้แก่ ผู้ซื้อ และผู้ขาย ดังต่อไปนี้

- บริการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการขาย

alt
  - ตรวจสอบราคาประเมิน และราคาตลาด  เพื่อประเมินราคาขาย
   - ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินเพื่อประเมินราคาการซ่อมแซม หรือ ตกแต่งเพิ่มเติม
   - วิเคราะห์ทำเล  สภาพทรัพย์สิน  และจุดเด่นของทรัพย์สิน  เพื่อดำเนินการขายที่ได้ผล

 

 


 
 
 


- บริกาด้านสินเชื่อ

alt

   - ให้คำแนะนำการจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

   - ให้คำแนะนำการสัมภาษณ์ในขั้นตอนการขอสินเชื่อ
   - พาเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่ขอสินเชื่อเข้าประเมินราคาทรัพย์สิน
- บริการด้านนิติกรรม

alt

   - ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น   ณ  วันโอนกรรมสิทธิ์
   - บริการด้านสัญญาจะซื้อจะขาย  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ซื้อและผู้ขาย
   - บริการการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  ณ  กรมที่ดิน
   - บริการการโอนสาธารณูปโภค  เช่น  น้ำประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์
 

 


- บริการด้านการตลาด

alt

   - ติดป้ายประกาศขายทรัพย์สิน
   - ลงโฆษณาทรัพย์สินใน  Internet  และ  นิตยสารต่าง ๆ
   - พาผู้ซื้อเข้าชมทรัพย์สิน   พร้อมให้ข้อมูลที่สำคัญของทรัพย์สินที่จะขาย
   - วิเคราะห์จุดอ่อน   จุดแข็ง  ของทรัพย์สิน  เพื่อประเมินโอกาสทางการขายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   โทร.  02-758-5811   02-758-5882   081-398-0441  081-255-8125  ยินดีตอบทุกคำถาม